Saturday, April 4, 2015

楓骨中華魂 .......

表叔公九十年代遊加就聽過華工起太平洋鐵路嘅事蹟。

返港之後喺光光U又揾到有關書籍:

       

喺網上都揾到介紹嘅短片 .....

       

嚟咗多倫多之後、知道喺士巴丹拿街有個鐵路華工紀念碑;但未有時間去。

今日終於去過 .......

喺正過馬路口

       

呢個碑喺 1989 年樹立

       

       

背住史坑搭 .......

       

見證華工辛酸 .......

       
     
       

有機會嚟多倫多記得去睇吓

     


7 comments: