Thursday, June 18, 2015

世界停頓 .......

表叔公尋日聽番D黑膠碟


一聽番呢隻碟,當堂好有感覺   .....


當其時表叔公剛預科畢業、因家境關係諗緊做嘢定讀書  ............

彷彿  「世界停頓」好有感覺!

當時未決定買唔買呢隻碟、所以租住先;七蚊三日


後來都冇還到,入面歌詞紙好靚
仲有貼紙添No comments:

Post a Comment